تبلیغات
کـــــانون فرهنگـــی و هنـــری مبیـــــن - برنامه های مسجد کانون مبین و مسجد ولی عصر(عج)

کـــــانون فرهنگـــی و هنـــری مبیـــــن

اللـهم عجــــل لولـیـک الـــفرج

یکشنبه : زیارت عاشورا

دوشنبه : قرآن دوره نوجوانان

سه شنبه : دعای توسل

پنج شنبه : دعای کمیل و بعداز دعا قرآن دوره جوانان

جمعه : دعای ندبه 

صالحون ، پاتوق عمارها ، اخبار